torsdag 28. oktober 2010

Sør-Spitsbergen nasjonalpark

Sør-Spitsbergen nasjonalpark er Norges største nasjonalpark og dekker den sørlige delen av  Spitsbergen - sør for Bellsund og Van Keulenfjorden. 

Nasjonalparken omfatter områdene Wedel Jarlsberg Land, Torell Land, Dunøyane og Sørkapp Land, samt kyststrøkene rundt disse.

Landskapet har spisse, alpine fjellformasjoner, kystsletter og isbreer. Innlandsområdene har store bresystemer og landarealet er i stor utstrekning dekket av evig is.

I Gåshamna har det vært gravd ut et 1600-tallsanlegg for hvalfangst, og i Recherchefjorden i nord har det vært utgravninger foretatt av norske og russiske arkeologer. Det er også kulturminner fra overvintringsfangst, gruvedrift, turisme, forskning og fra andre verdenskrig.

Les mer om nasjonalparker på Svalbard
Svalbards nasjonalparker


Kilder
Direktoratet for naturforvaltning
Stein P. Aasheim: "Norges nasjonalparker: Svalbard"
Wikipedia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar