mandag 21. februar 2011

Sassen-Bünsow Land nasjonalpark

Sassen-Bünsow Land nasjonalpark ligger i et dal- og fjellområde med brede elveløp på det sentrale Spitsbergen, innerst i Isfjorden.

Nasjonalparken ble opprettet 26. september 2003, for å «bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt arktisk fjord- og dallandskap med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskapselementer og kulturminner som område for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv».

Parken ligger ca 15 km nord for nordgrensen av Nordenskiöld Land nasjonalpark. Umiddelbart vest for parken ligger Gåsøyane fuglereservat.

Les mer om nasjonalparker på Svalbard


Kilder
Direktoratet for naturforvaltning
Stein P. Aasheim: "Norges nasjonalparker: Svalbard"
Wikipedia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar