onsdag 13. april 2011

Hurtigruten har inngått ny avtale med staten


Hurtigrutens nye avtale med staten sikrer fortsatt daglige avganger på norskekysten.

Staten ved Samferdselsdepartementet og Hurtigruten ASA har inngått en ny avtale for drift av Kystruten Bergen-Kirkenes for perioden 2012 - 2019. Hovedpunktene i avtalen er som følger:

  • Avtalen sikrer daglige avganger fra samtlige eksisterende 34 havner hele året
  • Oppstart er 1. januar 2012, og avtalen gjelder for en periode på åtte år fra oppstart. Staten har rett til å forlenge avtalen med ett år etter endt avtaleperiode
  • Avtalen har en totalramme på 5.120 millioner kroner (i 2011-kroneverdi), som gir en snittkompensasjon for statens kjøp av tjenester på 640 millioner kroner pr år. Til sammenligning utgjorde statens kompensasjon 377 millioner kroner i 2010
  • Utbetalingene har en profil med størst utbetaling i år 2012 med 700 millioner kroner og med en gradvis nedtrapping til 580 millioner kroner i 2019 (alle tall i 2011-kroneverdi). Kompensasjonsbeløpet vil i sin helhet bli prisjustert hvert år.

Spitsbergen Travel AS er Svalbards eldste og største reiselivsbedrift og turoperatør, med forretningskontor i Longyearbyen. Konsernet er heleid av Hurtigruten ASA. Virksomheten omfatter et bredt spekter av turopplegg på Svalbard, fra dagsaktiviteter til lengre turer, sommer og vinter (cruise og båtturer, fotturer, skiturer, camper, snøscooterturer, hundesledeturer, fly, rom etc.). For møter, kurs, konferanser og opplevelsesturer til Svalbard skreddersyr selskapet totalarrangementer.

- Staten har valgt et godt og omfattende tilbud til kystbefolkningen og distriktene, med seilinger hver dag til 34 havner. Den nye avtalen med staten gir oss den trygghet og langsiktighet vi trenger for å kunne levere et kvalitetsprodukt. 25.000 havneanløp i året sier noe om dimensjonen på det Hurtigruten leverer, sier styreleder Trygve Hegnar.

- Vi er godt fornøyd med at det har vært mulig å få en godtgjørelse som reflekterer kostnaden og risikoen ved den tjenesten som leveres. Avtalen gir den forutsigbarhet som kysten fortjener og Hurtigruten trenger, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Partene har etter inngitt anbud i november 2010 forhandlet innenfor rammene av de opprinnelige tilbudsvilkårene.  Et sentralt punkt i forhandlingene har vært reguleringen ved bortfall av produksjon. Det er enighet om at:

  • Ruteavvik på grunn av været ikke gir trekk i godtgjørelsen
  • Ruteavvik på grunn av tekniske forhold gir trekk i godtgjørelse, men ikke konvensjonalbøter
  • Selskapet gis anledning til å ta ut skip til sammen 22 dager til festivaler og lignende uten trekk i godtgjørelse

Disse presiseringene i forhold til de opprinnelige formuleringene i anbudsgrunnlaget reduserte risikoen for Hurtigruten slik at det var mulig å bli enige om en lavere godtgjørelse enn det anbudet som Hurtigruten opprinnelig leverte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar