fredag 11. april 2014

Fototips


7 tips for bedre landskapsfotografering

Finn et interessepunkt 
Uansett hva du tar bilde av er det lurt å reflektere over hva som er så fascinerende ved et motiv at du ønsker å forevige det. Mental tydeliggjøring av fokuspunkt gjør det lettere å finne rett måte å videreformidle den ønsket stemning.

Grunnelementene
Et landskapsbilde er som regel et oversiktsbilde. For best mulig resultat bør man tenke på at et landskapsbilde består av de tre hovedelementene forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. Hva som er hva vil variere fra hvert bilde, men generelt er mellomgrunn det viktigste i et bilde og den kan for eksempel være et vann, dalføre, blomster eller en bygning. Forgrunnen er viktig for å gå bilde dybde og kan for eksempel brukes for å ramme inn hovedmotivet. I bakgrunnen finner vi nesten alltid himmel.

Komposisjon  Det gyldne snitt, “Rule of thirds”
Se for deg fire linjer i bildet. To vertikale og to horisontale som til sammen skaper ni like store kvadrater. Noen bilder vil se best ut med hovedmotivet plassert midt i, men plasserer du motivene dine langs linjene og i punktene som vist over vil du ofte få et mer estetisk komponert fotografi. Se også etter naturlige linjer i motivet ditt. Linjer styrer blikket og skaper romfølelse. Veier og gjerder er eksempler på dette.
NB: Husk å ha horisonter i vannrett linje!

Dybde
Under landskapsfotografering vil du gjerne skape en følelse av dybde. Skarp forgrunn og bakgrunn får du ved å bruke liten blenderåpning (f/11 – f/22). Ved å plassere et objekt eller en person i forgrunnen av bildet forsterkes størrelsesforholdet mellom de ulike elementene i bildet.

Stativ
Stativ er kun nødvendig dersom det er skumring/mørkt, eller du ønsker lang lukkertid for å få med bevegelsesuskarphet i for eksempel vann. Dette oppnår du ved 1-2 sekunder lukkertid.

Lek
Lek med ulike perspektiver. Legg deg på bakken, klatre opp i nærmeste forhøyning, vri og vend på kameraet til søkeren får inn det motivet du ønsker.

Øvelse gjør mester
Litt flaks kan du ha, men ta mye bilder og bruk tid til å reflektere over bildene dine og du vil se forbedringer raskt!

1 kommentar: