tirsdag 22. mars 2011

Vurdering av skredfare

Graden av skredfare påvirkes av mange faktorer som raskt skiftende temperatur, vind, nedbør og terreng. På Svalbard har det de siste dagene vært mye skiftende vær, så i går var noen på Spitsbergen Travels turproduduksjonsavdeling ute og vurderte skredfaren i områder der våre snøscootersafarier går. Slike vurderinger gjøres alltid i områder som kan være utsatt.


Befaring av skredutsatt område.


 
Snøprofilen sjekkes og det tas spadeprøver for å vurdere lagene i snøen
og skredfaren.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar