søndag 5. desember 2010

Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark

Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark omfatter Moffen, Albert I Land og Haakon VII Land. 

Nasjonalparken ble opprettet i 1973 og inneholder blant annet varme kilder og vulkanrester i Bockfjorden.

Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark ble opprettet fordi man ønsket å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt naturområde på land og i sjøen med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskapselementer, kulturminner og kulturmiljøer som referanseområde for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv.

Les mer om nasjonalparker på Svalbard
Svalbards nasjonalparkerKilder
Direktoratet for naturforvaltning
Stein P. Aasheim: "Norges nasjonalparker: Svalbard"
Wikipedia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar