søndag 2. januar 2011

Nordenskiöld Land nasjonalpark

Nordenskiöld Land nasjonalpark ligger i alpine og delvis bredekte fjellområder rundt lavlandene Reindalen og Nordenskiöldkysten på Spitsbergen.

Nasjonalparken ble opprettet i 2003, for å bevare et storslått, sammenhengende og i det vesentligste urørt arktisk dal- og kystlandskap med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskapselementer, kulturminner som referanseområde for naturforskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv.

Nordvest for parken ligger det lille Kapp Linné fuglereservat helt ytterst i Isfjorden, og i Sassendalen 15 km nord for nordenden av parken starter Sassen-Bünsow Land nasjonalpark.

Les mer om nasjonalparker på Svalbard


Kilder
Direktoratet for naturforvaltning
Stein P. Aasheim: "Norges nasjonalparker: Svalbard"
Wikipedia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar